Är du medlem?
Capsregler

Regler - Gilltiga från 2010-10-05

Utrustning
 • § 1.1 Minsta tillåtna alkoholhalt för dryck är 4.5 vol%.
 • § 1.2 Dryckskifte får ske så länge alkoholhalten på drycken stannar inom ±1 procentenheter. från inledningsdrycken och att den inte bryter mot § 1.1.
 • § 1.3 Endast flaskkapsyler är tillåtna att kasta med och under finalen gäller den äldre regeln, med endast kapsyler som är från en alkoholdryck.
 • § 1.4 Standardmuggarna som spelas under hela turneringen ska vara 25 cl i volym, gjorda av plats och genomskinliga.
 • § 1.5 Sittunderlag får ej användas om man inte har godkända skäl från domare.
Uppbyggnad av capsring
 • § 2.01 Maximalt placeras 7 deltagare i en capsring. Undantag är i semifinal och i final där ringarna består av 8 stycken deltagare.
 • § 2.02 Antalet deltagare som närvarar vid matchtillfället kommer att fördelas lika mellan ringarna. Antalet ringar ges genom att antalet deltagare divideras med 7 och avrundas uppåt till närmaste heltal.
 • § 2.03 Lottning kommer avgöra deltagarnas placering i ringarna. Om ringstorlekarna är olika vid ett och samma matchtillfälle kommer ringarna att lottas i storleksordning med den största ringen först.
 • § 2.04 Om en ring får likvärdig utseende som tidigare matchtillfälle, så kan omlottning begäras. Omlottning beviljas förutsatt att en ring har minst 67% av samma deltagare som en ring ifrån senaste matchtillfället.
 • § 2.05 Ringen ska ha en mittenmugg som omringas jämnt fördelat av deltagarnas egna spelmugg.
 • § 2.06 Mittenmuggen och spelmuggen ska bestå av två muggar satta i varandra.
 • § 2.07 Varje deltagare ska sitta på ett sådant avstånd att dennes, rakt utsträckta ben, med rak och upprätt rygg, når sin egen spelmugg när benet ligger plant mot golvets yta.
 • § 2.08 Varje deltagare fyller på sitt glas med vätska upp till en nivå motsvarande sina egna två fingrars bredd.
 • § 2.09 Innan matchstart fyller varje deltagare på mittenmuggen tills den är helt full.
 • § 2.10 Sittställningen ska vara skräddarställning, där baken alltid måste vara i kontakt med underlaget och benen ska bilda ett kors. Höftens inre vinkel från höger knkä till egen mugg ska vara lika som från vänster knä till egen mugg. Undantag görs om det inte finns tillräckligt med plats i ringen.
 • § 2.11 Deltagaren med längst avklarad studietid börjar spelet. Om två eller flera deltagare har uppnått lika lång avklarad studietid börjar den som är äldst.
Capsspelregler
 • § 3.01 Turordningen av spelet går i klockans riktning d.v.s. medsols.
 • § 3.02 Armbågens spets måste vidröra knät under hela kastet.
 • § 3.03 Armens inre vinkel får ej överstiga 90 grader under den tiden av kastet som kapsylen hålls i handen.
 • § 3.04 Det är tillåtet att hålla kapsylen hur deltagaren själv vill i handen under kastet.
 • § 3.05 Om man på sin egen tur träffar en deltagare utan att bryta mot § 3.09 så är en duell initerad. Duellen går till så att spelaren som blev träffad svarar tills dess att någon av spelarna missar. Duellen är då över och den som missade dricker sin mugg. Om den som förlorade duellen var den som initierade så går turen över till nästa spelare. Annars så fortsätter turen och spelaren får initiera på en ny person.
 • § 3.06 Träffar en deltagare sin egna mugg vid initering, så ska deltagaren dricka det. Turen går där efter över till nästa spelare i turordningen.
 • § 3.07 Träffar en deltagare mittenmuggen, så skall deltagaren dricka det och sedan fylla på mittenmuggenmuggen helt. Sedan ska samtliga deltagare dricka sin egna spelmugg.
 • § 3.08 När det finns minst 5 deltagare i ringen gäller King Of The Ring som beskrivs § 3.10. När det finns minst 6 deltagare i ringen gäller Granncaps, som beskrivs i § 3.09.
 • § 3.09 När Granncaps gäller, så får deltagarna inte initiera på sina grannar föränn alla andra deltagare är utslagna i den duellomgången.
 • § 3.10 När King Of The Ring gäller så belönas den deltagare som i sin duellomgång lyckas slå ut samtliga deltagare med att alla andra deltagarna dricker ytterliggare en mugg och ropa "Hail to the King".
 • § 3.11 "Tempo", det vill säga hetsa en deltagare är inte tillåtet. Dock får en deltagare inte medvetet maska.
 • § 3.12 Kastar en deltagare då det inte är dennes tur, så är det okynnescaps och deltagaren får dricka ur sin egna mugg.
 • § 3.13 En mugg är i spel efter att deltagaren har druckit ur, påfyllt och ställt tillbaka muggen på korrekt plats i ringen.
 • § 3.14 Träffas en mugg som inte är i spel, så räknas kastet som en miss.
 • § 3.15 Om en kaspyl flyter eller sticker upp ur drycken så får samtliga deltagare ropa "Sänkning". Deltagaren som äger den spelmuggen ska därefter fylla på muggen tills ingen kapsyl är över ytan. .
 • § 3.16 När sänkning inte kan avgöras av deltagarna, så bestämmer domaren om sänkning skall ske.
 • § 3.17 Vid duell är det tillåtet att begära motståndaren en ny mugg om muggen har kapsyler upp till en centimeter från kanten. Begäran sker när det är deltagarens tur att kasta. Domaren beslutar om muggbyte skall ske.
 • § 3.18 Bestämms det att en ny mugg ska tillföras, så ska den aktuelle deltagaren föra undan sin muggoch hälla upp hälften i en ny mugg som kallas för reservmugg. Den andra halvan av muggen räknas som ospelad dricka och får användas för t.ex. sänkning. Deltagaren för tillslut in en ny spelmugg och spelet fortsätter.
 • § 3.19 En deltagare får begära hyfsning av muggar innan denne ska initiera sitt kast. Samtliga deltagare ska därefter placera om muggarna så att dem jämnt fördelat omringar mittenmuggen.
 • § 3.20 En deltagare får begära hyfsning av muggar och ben innan denne ska initiera sitt kast. Samtliga deltagare ska därefter korrigera ringen enligt § 2.05 och § 2.07. Deltagaren som har begärt denne hyfsning måste därefter dricka sin egna mugg.
 • § 3.21 Ingen hyffsning av något slag får begäras under pågående duell.
 • § 3.22 När en deltagare välter en mugg vid kast, så ska denna mugg påfyllas av deltagaren som kastade. Muggägaren väljer dryck mellan sin egen dryck och kastarens dryck, kastaren väljer påfyllningsmängd. Kastet kallas för "Power Caps" och räknas alltid som en miss.
 • § 3.23 Om en mugg går sönder så kommer den att ersättas.
 • § 3.24 En deltagare kan endast begära uträde innan första kastet när det är dennes tur. Samtliga deltagare får därefter capsa på denna deltagare i en runda. Sedan kan deltagaren göra utträde enligt § 3.29 om denne vill.
 • § 3.25 Deltagare som lämnar ringen, även med korrekt begärd utträde, inom 30 minuter från matchstart får 0 poäng för den matchen.
 • § 3.26 Deltagaren som vinner ringen får alltid 8 poäng, deltagaren som kommer tvåa får 7 poäng och så räknas poängsystemet ner.
 • § 3.27 Den som vinner ringen måste dricka mittenglaset samt alla sina egna muggar för att få poäng för matchen.
 • § 3.28 När en deltagare utgår från ringen görs hyfsning för resterande deltagare av både muggar och ben. Detta kan skippas endast om ringens samtliga deltagare vill det.
 • § 3.29 Ett korrekt utträde görs ggenom att efter korrekt begärt utträde enligt § 3.24 först dricka sin egen mugg och edan lämna ringen.
 • § 3.30 Deltagare får inte röra sin egen mugg under spel. Undantaget är när någon annan regel kräver att muggen rörs. § 3.14 kräver INTE att muggen rörs. Om en deltagere rör sin egen mugg utan att någon regel har krävt denna att göra det, måste deltagare dricka ur muggen.
 • § 3.31 När en deltagare har flera muggar i spel, på grund av muggbyten, så ska deltagaren dricka ur alla muggarna vid egen duellförlust, vid träff av egen mugg på initiering, vid utträde, vid gult kort och vid träff på mittenmugg på egen initiering. Vid andra förseelser som kräver att deltagaren ska dricka ur sin mugg så behöver deltagaren enbart dricka nuvarande aktiv mugg.
 • § 3.32 När en deltagare har vunnit en duell på initiering, får den förlorande deltagaren inte ställa in sin mugg i spel igen förrän den vinnande deltagarens tur är över.
 • § 3.33 Skiftning av benen i skräddarställningen får göras förutsatt att den aktuella deltagaren inte är i en duell eller under egen spelrunda.
 • § 3.34 En deltagare får begära väntning på en annan deltagare som inte har en mugg i spel på grund av att denne fortfarande dricker. Deltagaren som begärde väntning slipper då straff för maskning förutsatt att denne initierar på den som drack.
Bestraffning och varningar
 • § 4.01 Allmänt äckel (spya, skit, piss) ger rött kort.
 • § 4.02 När ett gult kort tilldelas en deltagare, så måste denne dricka sin spelmugg.
 • § 4.03 Okynneshyfsning ger gult kort.
 • § 4.04 Upprepade regelbrott ger gult kort t.ex.. Fyller på sin mugg med för lite vätska, kasta ogitligt.
 • § 4.05 Osportligt uppträende ger gult kort t.ex.. Kasta kapsyler runt i rummet, verbal mobbning.
 • § 4.06 Spelförstörande uppträde ger gult kort t.ex.. Maskning, fysisk hindrande.
 • § 4.07 Ogitligt kastteknik ger gult kort. Domaren måste dock förvarna deltagaren om förteelsen.
 • § 4.08 Rött kort ger fem minuspoäng, automatisk diskvalifivering från pågående match och kan ge matchavstängning.
 • § 4.09 Två gula kort (under samma match) ger ett minuspoäng, sedan ger den påföljande kortet ett minuspoäng. Deltagaren kan dock inte hamna på minus. Innestående gula kort försvinner i samband med avslutad match.
 • § 4.10 Tre gula kort ger rött kort.
 • § 4.11 Varje deltagare ifrån en ring är ansvarig för att stanna tills den i ringen är slut för att städa ringen. En deltagare som bryter mot denna regel får rött kort.
 • § 4.12 En domare får när som helst under spelets gång begära hyfsning av ben, om domaren anser att någon sitter för nära. Sedan mäts avståndet och skulle någon deltagare sitta för nära utdelas gult kort till den skyldige. Spelet fortsätter sedan där den avslutades.
Tävlingen
 • § 5.01 100 kronor avgift per deltagare, denna avgift går till material och liknande utgifter.
 • § 5.02 Avgiften ska ha betalats innan deltagaren sätter sig i ringen för första gången i turneringen.
 • § 5.03 Till slutspelet så kommer de 5 bästa resultaten av matcherna räknas i tabellen och de främsta går då vidare.
 • § 5.04 Sista anmälningsdag är innan den 5:e matchen har ägt rum.
 • § 5.05 Semifinalerna kommer att se ut som följande ur tabellen:
  • Semi 1: 1-4 och 13-16
  • Semi 2: 5-12
 • § 5.06 Finalen kommer att se ut som följande ur semifinalen:
  • 1-4 från respektive semifinalring.
 • § 5.07 Om två spelare hamnar på samma poäng så kommer bästa duellskillnad (+/-) avgöra.
 • § 5.08 Varje ring städar efter sig. "Vi" tillhandahåller påsar för pantburkar och skräp samt städutrustning som t.ex. mopp.
 • § 5.09 Allstarmatchen kommer bestå av två fyrmannalag, Allstar Ghetto vs. Allstar Centrum.
 • § 5.10 I semifinalerna väljer deltagarna plats enligt den placering de har hamnat på i tabellen. Sämst placering väljer först, bäst placering väljer sist.
 • § 5.11 I finalen väljer deltagarna plats enligt deras placering ifrån semifinalerna. Alla deltagare från semifinal 2 väljer placering före alla deltagare från semifinal 1. Fjärdeplaceringen från semifinal 2 väljer först, vinnaren av semifinal 1 väljer sist.

Gilla oss på Facebook